ELEKTRIČNE KOSILICE

Električna kosilica ME 340

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                 26
Površina travnjaka (m2)     350
Širina otkosa (cm)              33
Težina (kg)                           11
Visina otkosa (cm)           2,4-5,7

 

Električna kosilica ME 360

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                 26
Površina travnjaka (m2)     350
Širina otkosa (cm)              33
Težina (kg)                           12
Visina otkosa (cm)           2,5-5,7

 

Električna kosilica ME 443

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                 60
Površina travnjaka (m2)     800
Širina otkosa (cm)              41
Težina (kg)                           22
Visina otkosa (cm)           2,5-7,0

 

Električna kosilica ME 339

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                 40
Površina travnjaka (m2)     500
Širina otkosa (cm)              37
Težina (kg)                           13
Visina otkosa (cm)           2,5-7,0

 

Električna kosilica ME 339 C

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                 40
Površina travnjaka (m2)     500
Širina otkosa (cm)              37
Težina (kg)                           14
Visina otkosa (cm)           2,5-7