MOTORNE KOSILICE

Motorna kosilica MB 248

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                 45
Pogon (sa ili bez, za benzinske) sa
Površina travnjaka (m2)     1200
Širina otkosa (cm)              46
Težina (kg)                            28
Visina otkosa (cm)           2,5-7,0

 

Motorna kosilica MB 448 T

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                  60
Pogon (sa ili bez, za benzinske) sa
Površina travnjaka (m2)     1200
Širina otkosa (cm)              46
Težina (kg)                            30
Visina otkosa (cm)           2,5-7,0

 

Motorna kosilica MB 448 TX

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                              60
Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)                 1200
Širina otkosa (cm)                           46
Težina (kg)                                         30
Visina otkosa (cm)                           2,5-7,0

 

Motorna kosilica MB 248 T

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                  55
Pogon (sa ili bez, za benzinske) sa
Površina travnjaka (m2)     1200
Širina otkosa (cm)              46
Težina (kg)                            27
Visina otkosa (cm)           2,5-7,0

 

Motorna kosilica MB 253

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                              55
Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)                 1200
Širina otkosa (cm)                           51
Težina (kg)                                         30
Visina otkosa (cm)                           2,5-7,0

 

Motorna kosilica MB 253 T

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                              55
Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)                 1200
Širina otkosa (cm)                           51
Težina (kg)                                         33
Visina otkosa (cm)                           2,5-7,0

 

Motorna kosilica MB 545 V

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                              60
Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)                 1200
Širina otkosa (cm)                           43
Težina (kg)                                         34
Visina otkosa (cm)                           2,5-8,0

 

Motorna kosilica MB 650 T

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                 75
Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)            2000
Širina otkosa (cm)                 48
Težina (kg)                        43
Visina otkosa (cm)                 3,0-8,5

 

Motorna kosilica MB 755 KS

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Korpa za travu (l)                              80
Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)            2000
Širina otkosa (cm)                        53
Težina (kg)                                      62
Visina otkosa (cm)                 3,0-8,5

 

Motorna kosilica MB 2.1 RTX

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)            1500
Širina otkosa (cm)                        46
Težina (kg)                                      26
Visina otkosa (cm)                 2,3-7,7

 

Motorna kosilica MB 3 RC

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)            1500
Širina otkosa (cm)                        48
Težina (kg)                                     31
Visina otkosa (cm)                 2,5-8,0

 

Motorna kosilica MB 3 RT

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)            1500
Širina otkosa (cm)                        48
Težina (kg)                                     33
Visina otkosa (cm)                 2,5-8,0

 

Motorna kosilica MB 4 RT

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:


Pogon (sa ili bez, za benzinske)   sa
Površina travnjaka (m2)            1500
Širina otkosa (cm)                        53
Težina (kg)                                      31
Visina otkosa (cm)                 3,0-7,0